Aksiyadorlar to’grisida ma’lumot

Yirik aksiyadorlar to’g’risida ma’lumot 08.11.2020 yil holatiga

01.12.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari

01.03.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari

01.01.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari