Aksiyadorlar to’grisida ma’lumot

01.01.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari