Category Archives: Yangiliklar

Эълон

“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ

 

“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖда Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якуни бўйича:

 «NAZORAT –AUDIT» МЧЖ томонидан Давлат Рақобат Қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-маориф маркази томонидан  тасдиқланган Саволномага асосан  01.01.2021 йилдан 31.12.2021 йил даври учун Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказилди ва  баҳолаш натижаси бўйича хулоса ва ҳисобот берилди.

Баҳолаш натижасига кўра юқорида айтиб ўтилган Саволнома бўйича “Жиззах ҲЭТК” АЖ корпоратив бошқарув тизимига 615 балл  (51%) берилган ва  «NAZORAT –AUDIT» МЧЖнинг якуний хулосасига мувофиқ “Жиззах ҲЭТК” АЖ корпоратив бошқарув тизими даражаси юқори деб этироф этилган.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЖИЗАКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «ДЖИЗАКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» ЗА 2021 ГОД

 

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на основании решения Наблюдательного совета  АО «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей» была проведена независимая оценка системы корпоративного управления.

Независимая оценка системы корпоративного управления Общества за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. проводилась ООО Агентство «NAZORAT –AUDIT» МЧЖ.

Согласно результатам изучения системы корпоративного управления  АО «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей» дано заключение, согласно которому Общество получило «Высокая» оценку, а также были даны соответствующие рекомендации по улучшению системы корпоративного управления в  АО «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей».

Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

Сomply or explain” халқаро тамойилига асосан

(риоя қил ёки тушунтир)

 

1. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига асосан АЖда самарали ички назорат механизмини жорий қилиш мақсадида кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) мустақил аъзо киритилмаган.

 • Акциядорларнинг 2020 йил якуни бўйича ўтказилган йиғилишда Кузатув Кенгаши аъзолигига берилган номзодларни сайлашда Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунинг 76-моддасида белгиланган тартиб бўйича, яъни кумулятив тарзда овоз берилди. Овоз бериш натижаларига кўра Кузатув Кенгаши таркибига мустақил аъзо сайланмади. Келгусида акциядорлар томонидан АЖнинг кузатув кенгашига мустақил аъзо киритилиши бўйича таклифлар тақдим қилинса, кўриб чиқилади.

2. Жамият сайтида давлат тилида жойлаштирилган маълумот ва ҳужжатларни рус ва инглиз тилларига тўлиқ таржима қилинмаган.

 • Чунки, Жамият акциядорлари орасида хорижий инвестр йўқ ҳамда хорижий инвестрларга ҳам сотилиши кўзда тутилган сотувга чиқарилган акциялар ҳам йўқ. Жамият табиий монополия ташкилоти ҳисобланади.

3.  Жамият қимматли қоғозларнинг биржа котировкаси варағига киритилмаган.

 • Жамият қимматли қоғозларнинг биржа котировкаси варағига киритилиши шарт-шароитларини ўрганиб чиқиб, биржа котировкаси варағига киритишнинг мақсадга мувофиқлигини Кузатув кенгаши мажлисида муҳокама қилинади.

4. Жамият Ижро органи томонидан дебитор қарздорликларни камайтириш бўйича тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, тегишли ишлар олиб борилмоқда.

5. Жамиятда ISO менежмент сифат сертификати мавжуд эмас.

 • Жамият ижро органи томонидан ISO менежмент сифат сертификати олиш масаласини Кузатув кенгаши мажлисида муҳокама қилиш режалаштирилмоқда.

“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига!

Хабарнома!

   “Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик умумий йиғилиши 2022 йил 30 июн куни, соат 11-30да, Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалласи, Боғзор кўчаси, 60 уй, Жамиятнинг мажлислар залида қабул қилиниши белгиланганлигини маълум қилади.

    Электрон манзил:  info@jizzaxhetk.uz;

    Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиш санаси: 30 июн 2022 йил.

    Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 08 июн 2022 йил.

    Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 24 июн 2022 йил.

     Акциядорларни рўйхатга олиш: 10-30дан  11-30гача

    Ўтказилиш вақти: соат 11-30

 Йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар ўзлари билан шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорнинг вакили эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва ишончнома билан келишлари шарт.

Маълумот учун телефон: 72-222-27-19; факс: 72-222-37-56

 КУН ТАРТИБИ

 1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
 2. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес-режанинг асосий кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият ижро органи раҳбарининг ҳисоботини кўриб чиқиш ва 2021 йил якуни бўйича йиллик хисоботни тасдиқлаш.
 3. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси ҳисоботини кўриб чиқиш.
 4. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарар ҳисобларини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича ташқи аудиторнинг ижобий ҳулосасини кўриб чиқиш.
 6. Жамиятда 2021 йил бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича берилган хулосани кўриб чиқиш.
 7. Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий–хўжалик фаолияти якунлари бўйича олинган соф фойдаси тақсимланишини тасдиқлаш.
 8. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йилда амалга оширган ишлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш.
 9. 9. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 10. 10. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 11. Жамият ижро органи раҳбарини сайлаш ёки уни ишга ёллаш бўйича шартномани 1 йилга узайтириш.
 12. 2022 йил якунлари бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.
 13. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш.
 14. Жамиятнинг Уставига ўзгартиришлар киритиш ва янги таҳрирдаги Уставни тасдиқлаш.
 15. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

  Акциядорлар акциядорларнинг йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этиладиган ахборот (материаллар ) билан акциядорларга умумий йиғилишни ўтказиш ҳақида юборилган хабарнома ва бевосита “Жиззах ҲЭТК” АЖда: Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалласи, Боғзор кўчаси, 60 уйда танишишлари мумкин.

“Жиззах ҲЭТК” АЖ Кузатув кенгаши

“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” акциядорлик жамиятининг  ҳурматли акциядорлари!

 

    “Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ  ушбу билан 2022 йил 27 июн куни “Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси” ДК томонидан ташкил этилган “Электронное голосование — eVOTE” сервис тизими орқали Интернет тармоғида дистанцион тарзда овоз бериш йўли билан “Жиззах ҲЭТК” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабардор қилади.

    Акциядорларни (уларнинг вакилларини) рўйхатга олиш соат 10:30 дан – 11:00-гача “Электронное голосование — eVOTE” сервис тизими орқали амалга оширилади.

    Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши соат 11-00 да бошланади.

Жамият Кузатув кенгаши томонидан:

 • Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказилиши тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 2022 йил 06 июн этиб белгиланган.
 • Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 2022 йил 21 июн этиб белгиланган.

“Жиззах ҲЭТК” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби:

 1. Акциядорлар умумий йиғилишидаги саноқ комиссияси таркиби ва аъзоларини тасдиқлаш тўғрисида.
 2. “Жиззах ҲЭТК” АЖни “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖга қўшиб олиш йўли билан Жамиятни қайта ташкил этиш тўғрисида.
 3. Қўшиб олиш шартномасини тасдиқлаш тўғрисида.
 4. Топшириш далолатномасини тасдиқлаш.
 5. Акциядорларнинг талабномаси асосида акцияларни жамият томонидан қайтариб сотиб олиш жараёнида “Жиззах ҲЭТК” АЖнинг 1 дона имтиёзли акцияларининг қийматини тасдиқлаш тўғрисида.

    Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига ҳамда “Электронное голосование — eVOTE” сервис тизими орқали дистанцион тарзда овоз бериш юзасидан тўлиқ маълумот ва ҳужжатлар билан  Жиззах шаҳри, Боғзор кўчаси, 60-уй манзилида “Жиззах ҲЭТК” АЖ биносида хафтанинг шанба ва якшанба кунларидан ташқари ҳар куни соат 9:00 дан 17:00 гача, ёки “Жиззах ҲЭТК” АЖнинг www. jizzaxhetk.uz веб-сайтида танишишингиз мумкин ёки (72) 222-27-19 телефони орқали мурожаат қилишингиз мумкин.

    Шу билан бирга, “Жиззах ҲЭТК” АЖни “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖга қўшиб олиш йўли билан Жамиятни қайта ташкил этиш тўғрисида масала бўйича қарши овоз берган тақдирингизда  ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаганингизда Сизда ўзингизга тегишли ҳар бир имтиёзли акцияни 1473,19 сўмдан “Жиззах ҲЭТК” АЖ томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи вужудга келиши мумкинлигини маълум қиламиз.

    Бунда, агарда Сиз “Жиззах ҲЭТК” АЖни “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖга қўшиб олиш йўли билан Жамиятни қайта ташкил этиш тўғрисида масала бўйича қарши овоз берган тақдирингизда ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаганингизда, ушбу йиғилиш ўтказилгандан сўнг 30 кун ичида Сиз “Жиззах ҲЭТК” АЖ Бош директори номига ўзингизга тегишли бўлган акцияларни қайтариб сотиш бўйича талабнома беришингиз мумкин.

Жамият Кузатув кенгаши

1 2 3 39