Jamiyat boshqaruvi va nazorati

Ijroiya organi 01.07.2018 yil xolatiga.           (РУС)   (УЗБ)
Ichki audit xizmati 01.07.2018 yil xolatiga. (РУС)   (УЗБ)
Ijroiya organi faoliyatining samarodorligini baxolash ko’rsatkichlarini ishlab chiqish bo’yicha ishchi guruhi
Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2018 yil xolatiga
Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2017 yil xolatiga
Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 01.07.2018 yil xolatiga
Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 01.07.2017 yil xolatiga
Korporativ kodeksni joriy qilish bo’yicha ishchi guruhi
Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2018 yil xolatiga.
Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2017 yil xolatiga.

Ijroiya organi

Jamiyat boshqaruv organlari va nazorat qilish.
Kuzatuv kengashi 01.07.2018 yil xolatiga.
Kuzatuv kengashi 01.07.2017 yil xolatiga.
Kuzatuv kengashi 01.01.2017 yil xolatiga.

Taftish komissiyasi 01.07.2018 yil xolatiga.

Taftish komissiyasi 01.07.2017 yil xolatiga.

Taftish komissiyasi 01.01.2017 yil xolatiga.

Ichki audit xizmati

Yirik aksiyadorlar to’g’risida ma’lumot