Muxim faktlar

28.11.2021 yil muhim fakt №06

28.11.2021 yil muhim fakt №08

13.10.2021 yil muhim fakt №06

 06.08.2021 yil muhim fakt №25

05.08.2021 yil sanaga muhim fakt №21

25.06.2021 yil sanaga muhim fakt №06, 08, 32, 36

27.04.2021 sanaga muhim fakt №21

25.12.2020yil holatiga muhim fakt №6

23.10.2020 yil holatiga muhim fakt №6

07.10.2020 yil holatiga muhim fakt

07.09.2020 yil holatiga muhim fakt №6

30.06.2020 yil holatiga muhim faktlar №06,08, 32, 36

21.05.2020sanaga muhim fakt №21

21.01.2020 yil holatiga muhim faktkar №25

06.12.2019 yil holatiga muhim faktkar №06

05.07.2019 yil holatiga muhim faktkar №06,08,32, 36

27.05.2019 sanaga muhim fakt №21

10.05.2019 sanaga muxim faktlar №6

09.07.2018 sanaga muxim faktlar №06,08,32,36.

Информация о существенном факте №06,08,32,36 на 10.07.2017 год

10.07.2017 sanaga muxim faktlar №06,08,32,36.

11.11.2016 sanaga muxim faktlar №06,08,36

12.10.2016 sanaga muxim faktlar №25

11.07.2016 sanaga muxim faktlar №6,8,32,36

10.05.2016 sanaga muxim faktlar №6

19.02.2016 sanaga muxim faktlar №25

08.01.2016 sanaga muxim faktlar №6,8,36 (o’zgargan)

08.01.2016 sanaga muxim faktlar №6,8,36

20.11.2015 sanaga muxim faktlar №6

25.06.2015 sanaga muxim faktlar №6,8,32,36

03.06.2015 sanaga muxim faktlar №5,19

02.04.2015 sanaga muxim faktlar №3,19

29.12.2014 sanaga muxim faktlar №3,19

14.11.2014 sanaga muxim faktlar №1

04.11.2014 sanaga muxim faktlar №3,5,19

25.09.2014 sanaga muxim faktlar №5,19

04.07.2014 sanaga muxim faktlar №3,5,15,16,19