Nizomlar

»Jizzax HETK» AJ nizomi (Yangi taxrir) 12.10.2021 yil

«Jizzax HETK AJ» nizomi noyabr 2020 yil

«JizzaxHETK AJ» nizomi (yangi taxrir) август 2020 yil

«JizzaxHETK AJ» nizomi (yangi taxrir) 2020 yil

«Jizzax HETK» AJning nizomi (yangi taxrir) 2019 yil

Устав АО «Джизакcкое ПТЭС» выпуск №10 2018г

Кузатув кенгаши аъзоларини рагбатлантириш тугрисида НИЗОМ АО «Джизакcкое ПТЭС»

Изменение и дополнение Положения О НС АО «Джизакcкое ПТЭС»

Изменение и дополнение Положения Об ИО АО «Джизакcкое ПТЭС»

Изменение и дополнение Положение о Ревизионной комиссии АО «Джизакcкое ПТЭС»

Изменение и дополнение Положение об ОСА АО «Джизакcкое ПТЭС»

«Jizzax HETK» AJning Manfaatlar to’qnashuvi to’g’risidagi nizomi

Положение о дивидендной политике  АО «Джизакcкое ПТЭС»

«Jizzax HETK» AJning dividend siyosati to’g’risidagi nizomi

«Jizzax XETK» AJning Kuzatuv kengashi qoshida tuzilgan qo’mitalar to’g’risidagi NIZOM

«Jizzax XETK» AJning xisobot beruvchi boshqaruv va nazorat organlar xisobotlari to’g’risidagi NIZOM

«Jizzax XETK» AJning affillangan shaxslar bilan bitim tuzish reglamenti

«Jizzax HETK» AJning korporativ tizimni baholash bo’yicha nizomi

«Jizzax HETK» AJning audit tashkiloti tanlovi nizomi

«Jizzax HETK» AJning korporativ boshkaruv KODEKSI

«Jizzax HETK» AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar matni (28.11.2016 й)

«Jizzax HETK» AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar matni (21.07.2016 й)

«Jizzax HETK» AJning Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

«Jizzax HETK» AJning Kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

«Jizzax HETK» AJning Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

«Jizzax HETK» AJning ijroiya organi to’g’risidagi  nizomiga o’zgartirish matni

«Jizzax HETK» AJning Ichki nazorat to’g’risidagi nizomi

«Jizzax HETK» AJning Ustaviga o’zgartirish va qo’shimchalar matni

«Jizzax HETK» AJning Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risidagi nizomi

Положение об Информационной Политике АО «Джизак ПТЭС» 

«Jizzax HETK» AJning Axborot siyosati to’g’risidagi nizomi

«Jizzax HETK» AJning Korporativ konsultant to’g’risidagi nizomi

«Jizzax HETK» AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar

«Jizzax HETK» AJning nizomi

«Jizzax HETK» AJning taftish komissiyasi to’g’risidagi nizom

«Jizzax HETK» AJning ichki audit xizmati to’g’risidagi nizom

«Jizzax HETK» AJning kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizom

«Jizzax HETK» AJning ijroiya organi to’g’risidagi nizom

«Jizzax HETK» AJning aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risidagi nizom

«Jizzax HETK» AJning faoliyatidagi muhim faktlar

Bosh direktorni tasdiqlash reglamenti

Регламент отбора Генерального директора

REGULATION ON INFORMATION POLICY

REGULATION ON INTERNAL CONTROL

REGULATION ON DIVIDEND POLICY

REGULATION ON PROCEDURE AT CONFLICT OF INTERESTS