Oylik Arxiv: Апрель 2021

ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентининг 2016 йил 23 ноябрдагиПҚ-2661-сонли «2017-2021 йилларда паст кучланишлитармоқларниянгилашва модернизация қилишдастуритўғрисида»гиқароригаасосан 2021 йилдастурибўйичаШ.Рашидовтумани, Халқабод МФЙҳудудидақўлбола усулда қурилган тармоқлар ўрнига 0,4 кВли электр узатиш тармоқлари учун 30 дона темир-бетон таянчлари ўрнатиш ишлари якунига етди. Ҳозирдаянги СИП русумдаги изоляцион кабелтортишамалгаоширилмоқда.

«Жиззахҳудудийэлектртармоқларикорхонаси» АЖМатбуотхизмати