Oylik Arxiv: Июль 2022

Эълон

 Ўзбекистон Республикасининг 29.03.2022 йилдаги ЎРҚ-760-сонли “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.04.2022 йилдаги ПФ-101-сонли “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислоҳотлар тўғрисида”ги Қарорларига асосан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига ўзгартиришлар киритилган.

Шунга кўра, «Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» АЖ  акциядорларининг 30.06.2022 йилдаги йиллик умумий йиғилишининг 3-сонли баённома қарорига мувофиқ Жамият уставини янги таҳрирда тасдиқлаш ҳақида қарор қабул қилиниб, Жамият уставининг янги таҳрири  Жиззах шаҳар Давлат хизматлари марказидан 16.07.2022 йилда №709-рақам биланқайта рўйхатдан ўтказилди.

(Низомлар саҳифасига қаралсин).

«ЖИЗЗАХ ҲЭТК» АЖНИНГ ИМТИЁЗЛИ АКЦИЯЛАРИ ЭГАЛАРИ БЎЛГАН АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА

ЭЪЛОН

«Жиззах ҲЭТК» АЖ акциядорларининг умумий йиғилишининг 30.06.2022 й. кунги  қабул қилган қарорига асосан, жамиятнинг 2021 йил молия- иқтисодий фаолияти якуни бўйича имтиёзли акцияларга 1 дона акция кийматига нисбатан 25% микдорда дивиденд хисобланди.

Имтиёзли акция эгаларини дивидендларни олиш масаласи бўйича қуйидаги манзилларга мурожаат килишингиз сўралади.

Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалласи,  Боғзор кўчаси, 60 уй – «Жиззах ҲЭТК» АЖ бош ҳисобчига.

Тел: 0372-2222719

Жиззах шаҳри, Наврўз маҳалласи, Боғзор кўчаси, 60  уй — «Жиззах ҲЭТК» АЖ корпоратив муносабатлар бўлимига.

Тел: 0372-2222719.

ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ВЛАДЕЛЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

АО «ДЖИЗАКСКОЕ ПТЭС»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Согласно принятого решения Общего собрания акционеров АО «Джизакское ПТЭС» от 30.06.2022 года привилегированным акциям начислены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год в размере 25% от номинальной стоимости одной акции.

Владельцев привилегированных акций по вопросу получении дивидендов просим обратится по следующим адресам:

г.Джизак, махалля Навруз, ул. Богзор ,60. — главному бухгалтеру АО «Джизакское ПТЭС».

Тел: 0372-2222719. или

г. Джизак, махалля Навруз, ул. Богзор,60 — отделу корпоративных отношений АО «Джизакское ПТЭС».

Тел: 0372-2222719.