Aksiyadorlar to’grisida ma’lumot

Yirik aksiyadorlar to’g’risida ma’lumot 19.10.2021 yil holatiga

Yirik aksiyadorlar to’g’risida ma’lumot 01.03.2020 yil xolatiga

Yirik aksiyadorlar to’g’risida ma’lumot 08.11.2020 yil holatiga

19.10.2021 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari

01.12.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari

01.03.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari

01.01.2020 yil holatiga chiqarilgan aksiyalari