Aksiyadorlarning umumiy yigi’lish qarorlar

Yagona aksiyador qarori 29.03.2022y №1
Yagona aksiyador qarori 28.11.2021й №3

Yagona aksiyador qarori 12.10.2021й №2

Yagona aksiyador qarori 25.06.2021й  №1

Aksiyadorlaring umumiy yig’ilishi 25.12.2020 y №8

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 23.10.2020 y №7

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 07.10.2020 y №6

Aksiyadorlarnig umumiy yig’ilishi 07.09.2020 y №5

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 10.08.2020 y №4
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.06.2020 y №3
Yagona aksiyador qarori 18. 05.2020 №2
Yagona aksiyador qarori 13.02.2020 №1
Yagona Aksiyador qarori 06.12.2019y. №4
Yagona aksiyador qarori 08.10.2019 y. №3
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 28.06.2019 y №2
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.04.2019 y. №1
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 29.06.2018 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.06.2017 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 02.11.2016 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.06.2016 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 29.04.2016 y

 

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.12.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 10.11.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 13.06.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 26.03.2015 y

 

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 19.12.2014 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 24.10.2014 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 26.06.2014 y