Aksiyadorlarning umumiy yigi’lish qarorlar

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.06.2017 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 02.11.2016 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.06.2016 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 29.04.2016 y

 

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 30.12.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 10.11.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 13.06.2015 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 26.03.2015 y

 

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 19.12.2014 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 24.10.2014 y
Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi 26.06.2014 y