Asosiy ishlab chiqarish ko’rsatkichlari

Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil.9 oylik  uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 9 oylik  rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil.6 oylik uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 6 oylik.rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yi 1 chorak  uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 1 chorak  rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 9 oylik узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 9 oylik рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 6 oylik узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 6 oylik рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 1 чорак узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 1 чорак рус
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. 
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. за 9 месяца
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. за 6 месяца
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. 1 квартал
Выполнение показателей бизнес-плана — 2018 г.
Выполнение показателей бизнес-плана — 2017 г.
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil. (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil 9 oylik. (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil  6 oylik.  (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil 1 chorak. (РУС.)  (УЗБ)
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil.                (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil  9 oylik.   (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil  6 oylik.   (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil 1 chorak. (РУС.)  (УЗБ).