Asosiy ishlab chiqarish ko’rsatkichlari

Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2022 yil.2 chorak uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2022 yil 2 chorak rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2022 yi 1 chorak uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2022 yil 1 chorak rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil.9 oylik  uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 9 oylik  rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil.6 oylik uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 6 oylik.rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yi 1 chorak  uzb
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2021 yil 1 chorak  rus
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 9 oylik узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 9 oylik рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 6 oylik узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 6 oylik рус
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 1 чорак узб
Biznes reja ko’rsatkichlari hisoboti 2020 yil 1 чорак рус
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. 
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. за 9 месяца
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. за 6 месяца
Выполнение показателей бизнес-плана — 2019 г. 1 квартал
Выполнение показателей бизнес-плана — 2018 г.
Выполнение показателей бизнес-плана — 2017 г.
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil. (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil 9 oylik. (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil  6 oylik.  (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2019 yil 1 chorak. (РУС.)  (УЗБ)
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil.                (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil  9 oylik.   (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil  6 oylik.   (РУС.)  (УЗБ).
Biznes-reja ko’rsatkichlari hisoboti 2018 yil 1 chorak. (РУС.)  (УЗБ).