Jamiyat boshqaruvi va nazorati

Ijroiya organi faoliyatining samarodorligini baxolash ko’rsatkichlarini ishlab chiqish bo’yicha ishchi guruhi

Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2022 yil xolatiga

Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2021 yil xolatiga

Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2020 yil xolatiga

Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2019 yil xolatiga

Kuzatuv kengashi qoshidagi qo’mitalar tarkibi 01.07.2018 yil xolatiga

Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 1.07.2021 yildan

Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 01.07.2020 yil xolatiga

Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 01.07.2019 yil xolatiga

Korporativ tizimni baholashni o’tkazish tanlov komissiyasi tarkibi 01.07.2018 yil xolatiga

Korporativ kodeksni joriy qilish bo’yicha ishchi guruhi 01.07.2022 yil xolatiga

Korporativ kodeksni joriy qilish bo’yicha ishchi guruhi 01.07.2021 yil xolatiga

Korporativ kodeksni joriy qilish bo’yicha ishchi guruhi

Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2022y

Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2021y

Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2020 yil xolatiga.

Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2019 yil xolatiga.
Ijroiya organiga tanlov komissiyasi 01.07.2018 yil xolatiga.

Ijroiya organi 01.07.2022 y. holatiga

Ijroiya organi 01.07.2021 y. xolatiga

Ijroiya organi 01.07.2020 y. xolatiga

Ijroiya organi 01.07.2019 yil xolatiga.

Ijroiya organi 01.07.2018 yil xolatiga.           (РУС)   (УЗБ)
Jamiyat boshqaruv organlari va nazorat qilish.

Kuzatuv kengash 01.07.2022 yil xolatiga.

Kuzatuv kengashi 01.07.2021 yil xolatiga.

Kuzatuv kengashi 01.07.2020 yil xolatiga.

Kuzatuv kengashi 01.07.2019 yil xolatiga.

Kuzatuv kengashi 01.07.2018 yil xolatiga.

Taftish komissiyas 01.07.2022 yil xolatiga

Taftish komissiyas 28.11.2021 yil xolatigai

Taftish komissiyasi 01.07.2021 yil xolatiga

Taftish komissiyasi 01.07.2020 yil xolatiga.

Taftish komissiyasi 01.07.2019 yil xolatiga.

Taftish komissiyasi 01.07.2018 yil xolatiga.

Ichki audit xizmati 01.07.2022 y. holatiga

Ichki audit xizmati 01.07.2021 y. xolatiga

Ichki audit xizmati 01.01.2020 yil xolatiga.

Ichki audit xizmati 01.07.2019 y. xolatiga

Ichki audit xizmati 01.07.2018 yil xolatiga. (РУС)   (УЗБ)