Jamiyatning biznes rejasi va strategiyasi

 Biznes-reja 2022 yillga.
 Biznes-reja 2021-2023 yillarga.
 Biznes-reja 2020 yilga.
 Biznes-reja 2019 yilga.
 Biznes-reja 2018 yilga.
 Biznes-rejaga ilova 2018 yilga.
 Biznes-reja 2017 yilga.
 Biznes-rejaga ilova 2017 yilga.
 Biznes-reja 2016 yilga.
 Biznes-rejaga ilova 2016 yilga.
 Biznes-reja 2015 yilga.
 Biznes-rejaga ilova 2015 yilga.
2017-2026 yillarga rivojlanish strategiyasi