Muxim faktlar

12.10.2022 yil sanaga muhim fakt №06

30.06.2022 yil sanaga muhim fakt №06, 08, 32, 36

27.06.2022 yilga muhim fakt №37

27.06.2022yilga muhim fakt №06

29.03.2022 yil Muhim fakt №06

28.11.2021 yil muhim fakt №06

28.11.2021 yil muhim fakt №08

13.10.2021 yil muhim fakt №06

 06.08.2021 yil muhim fakt №25

05.08.2021 yil sanaga muhim fakt №21

25.06.2021 yil sanaga muhim fakt №06, 08, 32, 36

27.04.2021 sanaga muhim fakt №21

25.12.2020yil holatiga muhim fakt №6

23.10.2020 yil holatiga muhim fakt №6

07.10.2020 yil holatiga muhim fakt

07.09.2020 yil holatiga muhim fakt №6

30.06.2020 yil holatiga muhim faktlar №06,08, 32, 36

21.05.2020sanaga muhim fakt №21

21.01.2020 yil holatiga muhim faktkar №25

06.12.2019 yil holatiga muhim fakt №06

05.07.2019 yil holatiga muhim faktkar №06,08,32, 36

27.05.2019 sanaga muhim fakt №21

10.05.2019 yil holatiga muhim fakt №06