Nizomlar

Жиззах ХЭТК Устав 30.06.2022 yil 

»Jizzax HETK» AJ nizomi 12.10.2021 yil

«Jizzax HETK AJ» nizomi noyabr 2020 yil

«JizzaxHETK AJ» nizomi  август 2020 yil

«JizzaxHETK AJ» nizomi  2020 yil

Jizzax HETK AJning nizomi  2019

Устав АО «Джизакcкое ПТЭС» выпуск №10 2018г

Кузатув кенгаши аъзоларини рагбатлантириш тугрисида НИЗОМ

Изменение и дополнение Положения О НС АО Джизакcкое ПТЭС

Изменение и дополнение Положения Об ИО АО «Джизакcкое ПТЭС»

Изменение и дополнение Положение о Ревизионной комиссии АО Джизакcкое ПТЭС

Изменение и дополнение Положение об ОСА АО Джизакcкое ПТЭС

Jizzax HETK AJning Manfaatlar to’qnashuvi to’g’risidagi nizomi

Jizzax HETK AJning dividend siyosati to’g’risidagi nizomi

Jizzax XETK AJning Kuzatuv kengashi qoshida tuzilgan qo’mitalar to’g’risidagi NIZOM

Jizzax XETK AJning xisobot beruvchi boshqaruv va nazorat organlar xisobotlari to’g’risidagi NIZOM

Jizzax XETK AJning affillangan shaxslar bilan bitim tuzish reglamenti

Jizzax HETK AJning korporativ tizimni baholash bo’yicha nizomi

Jizzax HETK AJning audit tashkiloti tanlovi nizomi

Jizzax HETK AJning korporativ boshkaruv KODEKSI

Jizzax HETK AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar matni (28.11.2016 й)

Jizzax HETK AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar matni (21.07.2016 й)

Jizzax HETK AJning Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

Jizzax HETK AJning Kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

Jizzax HETK AJ ning Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

Jizzax HETK AJning ijroiya organi to’g’risidagi nizomiga o’zgartirish matni

Jizzax HETK AJning Ichki nazorat to’g’risidagi nizomi

Jizzax HETK AJning Ustaviga o’zgartirish va qo’shimchalar matni

Jizzax HETK AJning Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g’risidagi nizomi

Положение об информатинонной политики АО Джизак ПТЭС

Jizzax HETK AJning Axborot siyosati to’g’risidagi nizomi

Jizzax HETK AJning Korporativ konsultant to’g’risidagi nizomi

Jizzax HETK AJning nizomi kiritilgan uzgartirishlar

Jizzax HETK AJning nizomi

Jizzax HETK AJning taftish komissiyasi to’g’risidagi nizom

Jizzax HETK AJning ichki audit xizmati to’g’risidagi nizom

Jizzax HETK AJning kuzatuv kengashi to’g’risidagi nizom

Jizzax HETK AJning ijroiya organi to’g’risidagi nizom

Jizzax HETK AJning aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi to’g’risidagi nizom

Bosh direktorni tasdiqlash reglamenti

Регламент отбора Генерального директора

REGULATION ON INFORMATION POLICY

REGULATION ON INTERNAL CONTROL

REGULATION ON DIVIDEND POLICY

REGULATION ON PROCEDURE AT CONFLICT OF INTERESTS